Bahçelievler Belediyesi Mühendis, Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başlıyor

Bahçelievler Belediyesi Mühendis, Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başlıyor

Bahçelievler Belediyesi memur, mimar,mühendis, zabıta alımı başvurusu yarın başlıyor.

Bahçelievler Belediyesi Mühendis, Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başlıyor

Bahçelievler Belediyesi memur, mimar,mühendis, zabıta alımı başvurusu yarın başlıyor.

Bahçelievler Belediyesi düz memur, mimar, mühendis, zabıta memuru alımı başvuruları yarın başlıyor. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu belediye memur alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

KONTENJAN DAĞILIMI

40 Düz Memur,
7 Mühendis,
1 Peyzaj Mimarı,
20 Zabıta Memuru,

BAŞVURU ŞARTLARI

Bahçelievler Belediye Başkanlığı memur alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlara şu şekilde yer verildi:

1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR VE ALIM YAPILAN KADROLARIN DETAYLARI

1.    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3.    Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
4.    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
5.    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 23-27 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Adresi: Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

İlan Detayları İçin TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

 

Yorumlar (0)

Seç