Babaeski Belediyesi KPSS'siz itfaiye eri alımı yapacak 2023

Babaeski Belediyesi KPSS'siz itfaiye eri alımı yapacak 2023

Babaeski Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmadan itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. Başvuruya ilişkin bilgiler finans7.com'da.

Babaeski Belediyesi KPSS'siz itfaiye eri alımı yapacak 2023

KPSS'siz itfaiye eri alımı yapılacak.

Babaeski  Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS şartsız itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri ve detayları Finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak

İLAN METNİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Babaeski Belediye Personel Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında başvuruların yarın başlayacağı ve 5 gün devam edeceği bildirildi. Başvuru yapmak isteyenlerin Hacı Hasan Mh. Fatih Caddesi No: 34 Babaeski Kırklareli adresine müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru bilgileri ve ilan metni şu şekilde:

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç