B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

B sınıfı sürücü belgesine sahip olanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. B sınıfı ehliyetlere düzenleme geldi.

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Değişiklik yapıldı.

B sınıfı sürücü belgesi olanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklama Resmi Gazete'!nin 10 Şubat 2024 tarihli sayısında yayınlandı. Yayınlanan karara baktığımızda B sınıfı ehliyet kullananlar için düzenlemeye yer verildi.

"KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlığı ile yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür"

NE DEMEK OLUYOR?

Bu düzenleme ile birlikte artık B sınıfı ehliyeti olanlar, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler haricindeki motosikletleri kullanabilecek.

A1 EHLİYET NEDİR?

A1 ehliyet, 11 KW'yı geçmeyen motosikletleri kapsıyor

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç