AYM, Cumhurbaşkanına verilen 2 yetkiyi iptal etti
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

AYM, Cumhurbaşkanına verilen 2 yetkiyi iptal etti

AYM'den son dakika haberi geldi. Gelen haberde Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanına verilen 2 yetkiyi iptal etti.

Haberler 4 Haz 2024 0
AYM, Cumhurbaşkanına verilen 2 yetkiyi iptal etti

Son dakika: AYM, Cumhurbaşkanının 2 yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemeis tarfından önemli iki karara imza atıldı. Yapılan son dakika açıklamasında AYM'nin, Cumhurbaşkanı tarafındna kararı verilen iki konuda bu yetkisini kaldırdı ve eski şekilde kararın verilmesi gerektiğini bildirdi. Bunlardan biri TCMB Başkanı, diğeri ise rektörler.

Bilindiği üzere geçmişte rektörler üniversitelerde seçimle oluyor ve finale kalan adaylar arasından Cumhurbaşkanı kararı ile atamalar yapılıyordu. Ancak geçen yıllarda yapılan düzenleme ile rektör atamaları yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

Naci Ağbal ile birlikte başlayan süreçte ise Merkez Bankası Başkanları Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınabiliyodu. Yeni düzenleme ile birlikte bu da kaldırıldı.

Gelen son dakika haberinde, "Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisini kaldırdı" ifadelerine yer verildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın metnine şu şekilde yer verildi:

"151. maddesinin; (h) bendiyle 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, (j) bendiyle 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "... ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış..." ibaresi ile “... Başkan'ın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının"

Merkez Bankası'nın bağımsızlığının benimsendiği bu kararın piyasalara etkisi önümüzdeki günlerde netleşecek.

REKTÖRLER

Rektör seçimi ile ilgili kararda da şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu kuralla YÖK’ün rektör atama sürecinde; devlet üniversiteleri yönünden aday gösterme, vakıf üniversiteleri yönünden mütevelli heyetinin teklifine olumlu görüş verme şeklindeki rolüne son verilmek suretiyle rektör atama usulü değiştirilmiş ayrıca atanma şartları, görev süresi gibi rektör atanmasına ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır.

Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.

İptal edilmeleri nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere, fıkralara, bentlere, ibarelere ve kısma ilişkin iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak on iki ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür"

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç