Aygaz kar payı verecek: Temettü ödeme tarihi ve ne kadar verileceği açıklandı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Aygaz kar payı verecek: Temettü ödeme tarihi ve ne kadar verileceği açıklandı 2024

Aygaz, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Peki temettü ne kadar? Temettü tarihleri belli oldu mu?

Borsa 5 Mart 2024 0
Aygaz kar payı verecek: Temettü ödeme tarihi ve ne kadar verileceği açıklandı 2024

Son dakika: Aygaz temettü kararı geldi. Ne kadar olduğu ve tarihi açıklandı 2024.

Aygaz'dan temettü kararı geldi. Gelen son dakika açıklamasında 2024 yılında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını bildiren Aygaz, temettünün ne kadar olduğuna da yer verdi.

Açıklamaya baktığımızda şu ifadelere yer verildiği görülüyor:

"Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir"

Hisse başına net 6,16 TL ödeme yapılacağı açıklanırken Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 4 Nisan, ödeme tarihi ise 8 Nisan olarak verildi.

Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 10 stopaj uygulanacaktır. 2023 yılında yapılan kar payı ödemelerinin %79,34 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 20,66 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

*** Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 6.699.041.547 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

*** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin 4.167.530.388 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

****Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç