Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 sözleşmeli personel alımı yapacak: Hemşire, sağlık, büro, güvenlik, temizlik personeli Başvuru 2023

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 sözleşmeli personel alımı yapacak: Hemşire, sağlık, büro, güvenlik, temizlik personeli Başvuru 2023

Son dakika haberi geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 117 personel alımı yapacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 sözleşmeli personel alımı yapacak: Hemşire, sağlık, büro, güvenlik, temizlik personeli Başvuru 2023

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından az önce yayınlanan duyuruda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 117 personel alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık personeli, hemşire, büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, destek personeli gibi kadrolara yapılan alımın başvuru detayları finans7.com'da...

"Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde oldu:

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADROLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifikalar geçerli sayılmayacaktır),
9. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları
nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup,
EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

BAŞVURU

İlana başvurular , aşağıdaki evraklarla birlikte e Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen yapılacak. 

ÖNEMLİ NOT:
1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz
olması adayın sorumluluğundadır.
3. Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; ayrıca tarihsiz
veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4. Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

İlan için TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN?

Personel alımı başvuruları 3 Şubat'ta bitecek. Söz konusu personel alımında herhangi bir mülakat aşaması olmayacak. ADaylar KPSS puanı ile atanacak. Sonuçlar ise 13 Şubat tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanınca haberdar olmak için  TIKLA İNDİR

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç