Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 10 hemşire alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 10 hemşire alımı yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda 10 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 10 hemşire alımı yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine 10 hemşire alınacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada hemşire kadrosuna 10 personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı.

HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hemşire alımında başvuru şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8. Başvuru yapılan pozisyona ilişkin deneyime sahip olmak,

9. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları
nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

10. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS/P3 puanı esas alınacak olup, EN AZ “60” (ALTMIŞ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak:

1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Aşağıdaki tabloda pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen deneyim belgesi, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev
belgesi),
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç