Atama bekleyen öğretmenlere bir darbe daha: Maaşları düşürüldü
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Atama bekleyen öğretmenlere bir darbe daha: Maaşları düşürüldü

Atama bekleyen öğretmenler, mülakatın kaldırılmayacağı darbesi ile sarsılırken şimdi de maaş azaltıldı.

Eğitim 27 Haz 2024 0
Atama bekleyen öğretmenlere bir darbe daha: Maaşları düşürüldü

Öğretmenlere darbe üstüne darbe.

Sözleşmeli öğretmenlik alımı süreci değişti. TBMM'ye önceki gün sunulan kanun teklifinde sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kalkmayacağı, mülakat sonucu başarılı olanların Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönemlik bir eğitime alınacağı, eğitim sonucu başarılı olanların atamalarının yapılacağı bildirildi.

4 dönemlik eğitim sürecinde öğretmenlere maaş ödemesi yapılacak. İlk olarak açıklanan düzenlemede akademiye alınacak öğretmenlere eğitim sürecinde 30 bin gösterge rakamı üzerinden maaş verileceği bildirildi. Meclise gelen düzenlemede ise bu rakam düşürüldü.

22 bin lira civarında maaş alacak öğretmenler, yeni düzenleme ile akademide eğitim gördüğü 4 dönemde her ay 14 bin 190 liraya düşürüldü. Öğretmenler, eğitimi bitirene kadar ayda 14 bin 190 lira maaş alacak.

4 dönem

Yeni öğretmenlik kanununda eğitime ilişkin bilgilere şu şekilde yer verildi:

Hazırlık eğitimi

MADDE 8- (1) Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir.

(2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenir.

(3) Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayımn mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir.

(4) Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelikle belirlenir.

Düzenleme metni şu şekilde:

Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler

MADDE 14- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (18.650) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmaz.

(2) Öğretmen adaylanndan askerlik yükümlülüğü bulunanlann askerlik hizmetleri, Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.

(3) Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylarına birinci fıkrada öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılamr.

Sizce bu maaş yeterli mi? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç