Asgari Ücrete 1250 TL, Onların Maaşına 2 Asgari Ücret Zam

Asgari Ücrete 1250 TL, Onların Maaşına 2 Asgari Ücret Zam

Emekli bakan yardımcıları için düzenleme geldi ve makam ile temsil ödenekleri için yeni değişiklik yapıldı.

Çalışma Hayatı 11 Tem 2022 08:55 1
Asgari Ücrete 1250 TL, Onların Maaşına 2 Asgari Ücret Zam

Asgari ücrete 1250 lira , onların maaşına 2 asgari ücret zam.

Bakan yardımcılarının emekli maaşlarına zam yapıldı. Yeni Şafak'ta yayınlanan haberde 5510 sayılı Kanun'a tabi olan bakan yardımcısı mağdurlarının sorunlarının çözüldüğü ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile önemli düzenlemeler yapıldığına yer verildi. 

Söz konusu düzenleme ile artık onların emekli maaşlarının emekli maaşlarına endekslendiği ve bu hali ile emekli maaşlarının da 1 Ekim 2008 sonrasında memur olanlar için prime esas kazanca göre hesaplanacağına yer verildi.

Söz konusu düzenleme ile birlikte makam , temsil ve görev tazminatı ödemeleri prime esas kazanç hesabına eklenmiş ve söz konusu ödemeler üzerindne prim kesintisi yapılmıştı. Yeni düzenleme ile bu prim kesintisi kaldırıldı. 

Bu düzenlemede, 7417 sayılı Kanun'la 5510 sayılı Kanun'a eklenen ek 22'nci madde şu şekildeydi: “EK MADDE 22- Bakan yardımcılarından 5434 sayılı Kanun'nun bu kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68'inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, söz konusu mülga ek 68'inci maddede belirtilen şartları haiz olanlara, kurumca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca bağlanan aylıklarına ilave olarak bakan yardımcıları için belirlenen makam ve temsil tazminatı tutarı ayrıca ilave edilir. Bu fıkra kapsamında hesaplanan tutar, hak sahiplerinin aylıklarına 34'üncü maddede belirlenen oranlara göre ilave edilir. Mülga ek 68'inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık sürenin hesabında makam tazminatına müstahak görevler ile sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın bakan yardımcısı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aylık bağlanan bakan yardımcıları da, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, aynı usul ve esaslar çerçevesinde birinci fıkra hükmünden yararlandırılır ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu madde kapsamında ödenen tazminatlar ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil edilir.”

Bu düzenleme ile emekli maaşlarına ilave olarak temsil ve makam tazminatları ödeneceği görüldü. 

En merak edilen konu maaşlarda ne kadar artış olacak. Bu düzenleme ile makam tazminatı 5 bin 4 lira olurken temsil tazminatı ise 6 bin 672 lira oldu. Bu ikisinin toplamını alacak olursakı 11 bin 676 liralık bir maaş artışı olduğu görüldü.

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 39 Gün Önce
Kemal Kılıçdaroğlu kaç farklı zam aldı acaba. 3 yerden maaşı var ya. Bu bilinen yanı birde.