Ardahan İl Özel İdaresi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ardahan İl Özel İdaresi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024

Ardahan İl Özel İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS puanı ile memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte başvuru formu.

Ardahan İl Özel İdaresi memur alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024

Ardahan İl Özel İdaresi memur alımı yapacak.

Ardahan İl Özel İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS puanı ile memur alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların 29 Ocak tarihinde başlayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar ekte ve http://www.ardahanozelidare.gov.tr internet
adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU imzalayarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

● Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ nın Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan doğrulama kodlu- barkodlu Mezun Belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
● KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmadığına dair beyan,
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında Ardahan İl Özel İdaresine ait [email protected] mail adresine elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç