Antalya Kaş Belediyesi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri

Antalya Kaş Belediyesi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri

Kaş Belediye Başkanlığı tarafından ilan yayımlandı ve düz memur alımı yapılacağına yer verildi.

Antalya Kaş Belediyesi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri

Antalya Kaş Belediyesi düz memur alımı yapacak.

Kaş Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve memur kadrosunda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvuru bilgilerine ve detaylarına yer verdik.

Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri ile duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 22 ile 26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç