Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Kadrosuna 100 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Kadrosuna 100 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 100 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Kamu 22.5.2022 14:22 0
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Kadrosuna 100 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi

Antalya Büyükşehir Beleidyesi 100 zabıta memuru alımı başvuru tarihi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 zabıta memuru alımı için başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

100 zabıta alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmişe askerlik yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
  • Belediye Zabıta memuru için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU KILAVUZU VE TARİHLERİ

İlana başvurular 30 Mayıs 'ta başlayacak ve 6 Haziran tarihine kadar alınacak. Başvurular belediyeye şahsen , aşağıdaki kılavuzda yazan evraklarla birlikte yapılacak. 

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç