Antalya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile itfaiye eri alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Antalya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile itfaiye eri alımı başvurusu başladı

55 KPSS ile itfaiye eri alımı yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvurusu bugün başladı.

İş İlanları 23 Ekim 2023 09:49 0
Antalya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile itfaiye eri alımı başvurusu başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 55 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bugün başlayan başvurunun detayları yazımızda.

İtfaiyeci olarak çalıştırmak üzere yapılacak kamu personeli alımında başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

"İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir" ifadeleri ile yayınlanan son dakika açıklamasında başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların
karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri
Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının
çalışma şartlarına uygun olmaları,
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak

BAŞVURU EVRAKLARI

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak:

● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınıın aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da
barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
● Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
● Başvuru formu

Başvuru formuna, "https://antalya.bel.tr/duyurular/DuyuruDetay/1143/antalya-buyuksehir-belediyesine--ilk-defa-atanmak-uzere-itfaiye-erimemur-al%C4%B1m-ilan%C4%B1" adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru için son tarih 27 Ekim 2023. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç