Antalya 100 zabıta Memuru Alımı Başvurusu Formu Yayımlandı: Başvuru Başladı

Antalya 100 zabıta Memuru Alımı Başvurusu Formu Yayımlandı: Başvuru Başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alımına başvurular bugündne itibaren alınmaya başladı.

Kamu 30.5.2022 01:02 0
Antalya 100 zabıta Memuru Alımı Başvurusu Formu Yayımlandı: Başvuru Başladı

Başvuru formu yayınlandı: Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 memur alımı başvurusu başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine yapılacak zabıta memuru alımı için başvuru formu yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımında adayların zabıta kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az

- 60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

KADROLAR

 

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

İlana başvurular için başvuru formu yayınlandı. Adaylar başvuru formu ile aşağıdaki evrakları Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen yapılacak. İşte istenen evraklar:

Başvuru formuna https://antalya.bel.tr/onlinebasvuru/zabita-memuru-alimi-basvuru-formu adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adreste formu doldurduktan sonra çıktısını alıp yukarıdaki evraklarla belirtilen adrese başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurular 30 Mayıs ile 3 Haziran ve 6-10 Haziran tarihlerinde, hafta içinde alınacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

 

 

Yorumlar (0)

Seç