Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mülakatsız 177 personel alımı başvurusu başladı: Aybü işçi alımı 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mülakatsız 177 personel alımı başvurusu başladı: Aybü işçi alımı 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 177 mülakatsız personel alımı yapılacağına yer verildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mülakatsız 177 personel alımı başvurusu başladı: Aybü işçi alımı 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 personel alımı yapacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 177 personel alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız yapılacak söz konusu personel alımında başvurular bugün alınmaya başladı.

Üniversitenin Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik ve Ovacık bölgelerinde bulunan yerleşkelerinde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında adaylar, büro personeli, tekniker, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, bakım onarım personeli ve bahçıvan kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta/e-posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya
ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir
engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm
duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü
tebligat yapılmayacağı için adayların;
• Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
• Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan
sunmaları,
• Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
• Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
• Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan
başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
h) İlan şartlarını sağlamadığı halde başvuran, yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı
bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal
edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir
ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında
fiziksel olarak da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın ve atama sürecinin herhangi bir
aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecektir.
j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe
başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması
olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki
sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.
k) İlan başvuru tarihleri arasında atanmaya ilişkin askerlik, tecrübe, öğrenim durumu,
ilgili KPSS puanı vb. tüm şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu
tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve
başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak
başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel
durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
l) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan
vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi’ne)
yüklemesi gerekmektedir.
m) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilanın her
aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İlana başvurular 29 Mart 2023 tarihine kadar " https://aybu.edu.tr/pdb" adresi üzerinden alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer vatandaşlarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç