Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı Yapacak!
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı Yapacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilana göre 70 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.  Son başvuru tarihi 29 aralık 2023! İşte başvuru şartları ve detaylar...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı Yapacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 70 (yetmiş) adet "Sözleşmeli Personel" alımı yapılacaktır.

1) GENEL ŞARTLAR NELER
a) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

b) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

c) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

Personel Yönetimi İşlevleri Nelerdir? | İDEA Kurumsal Danışmanlık

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

e) İlanımızdaki tüm kadrolar için 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g) 2022 KPSS'ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

2) İSTENEN BELGELER NELER
a) İş Talep ve Başvuru Formu (Adaylar bu formları http://www.aybu.edu.tr/pdb internet adresinde yer alan Formlar kısmından temin edeceklerdir.)

b) Diploma veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

c) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (kontrol kodu olan).

d) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.) (1 adet)

e) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet)

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

Doğru Personel Seçimi - Kobi Vadisi İK

g) Büro Personeli kadrosuna başvuran ve yabancı dil puanı istenilen adaylar için YÖK tarafından kabul edilen geçerliliği devam eden merkezi dil sınav sonuç belgesi.(YÖKDİL sınav sonucu kabul edilmemektedir.)

h) Teknisyen kadrosuna başvuran adaylar için SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-Devlet barkodlu "SGK Hizmet Dökümü". Eğer istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü'nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem "SGK Hizmet Dökümü"nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı "Çalışma Belgesi".

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
a) Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde www.aybu.edu.tr/pdb internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru adresine ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

d) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Human Kapital - İşletmelerde doğru aday seçimi neden önemlidir?

. Yapılan hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.

. İlan şartlarını sağlamadığı halde başvuru yapan, yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

f) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

g) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi İlan Başvuru Adresi

15.12.2023

29.12.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok Personel Daire Başkanlığı Dumlupınar Mahallesi Çubuk/ ANKARA

4) BAŞVURU SONUÇLARI
a) Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.(Programcı kadrosu hariç)

b) Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.(Programcı kadrosu hariç)

The test that can help get right candidate - Ridzeal

c) Programcı pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak kaydıyla başarı sırasına göre alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonun 5 (beş) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağırılacaktır.

d) Programcı pozisyonlarında yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, sınav kriterleri ve sınav yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.

e) Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

g) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edilme şekli ve zaman bilgisi en geç 23.01.2024 tarihinde https://aybu. edu.tr/pdb internet adresinden açıklanacaktır.

h) İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.

i) Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde eğer göreve başlamak istiyorsa "Atama Başvuru Dilekçesi"ni, göreve başlamak istemiyorsa "Feragat Dilekçesi"ni şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)

j) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

5) İTİRAZLAR NE ŞEKİLDE OLACAK
a) Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.

b) İtirazda bulunmak isteyen adayın, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indireceği "İtiraz Dilekçesi"ni bilgisayarda doldurup çıktı alması, ıslak imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini şahsen getirmesi ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

c) Telefonla yapılan veya yukarıdaki açıklamalara uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.

d) Yapılan itirazlar itiraz süresinin sona ermesinden itibaren 5 iş günü içerisinde "Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu" tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar Üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçları açıklandığında anında haberdar olmak için ücretsiz olan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Yusuf Akıncı I Ankara
Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç