Ankara Mamak Belediyesi 100 işçi alımı yapacak: KPSS şartı yok
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Mamak Belediyesi 100 işçi alımı yapacak: KPSS şartı yok

Son dakika: Ankara Mamak Belediyesi'nden 1 günlük ilan. Adaylara başvuru için 24 saat bile verilmedi.

Ankara Mamak Belediyesi 100 işçi alımı yapacak: KPSS şartı yok

Ankara Mamak Belediyesi KPSS'siz 100 personel alımı yapacak.

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında kadın ve erkek adaylar arasından, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

İlana baktığımızda kamu hizmetlerinde çalıştırmak üzere kadrolu olarak 1000 memur alımı yapılacağı bildirildi. İlana baktığımızda başvuru şartlarının şu şekilde olduğu görülüyor:

"Erkek kadın, en az ilköğretim mezunu, 18-40 yaş arasında, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan (bedensel işlerde çalışmaya elverişli) vardiyalı çalışabilecek askerlik hzimetini tamamlamış adaylar.

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı. Adayların mamakistihdam.mamak.bel.tr adresi üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç