Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda 61 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Kamu 08.6.2022 00:09 0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı yapacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayılanan ilanda temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli ve destek personeli ile programcı alımı yapılacağına yer verildi. "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan kamu ilanında başvuru bilgileri finans7.com 'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
  • Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
  • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
  • Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başlıyor. Başvuru yapacak adayların  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA adresine aşağıdaki evrakları şahsen teslim etmesi gerekmektedir:

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idaripersonele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

İlan metnine gitmek için TIKLAYIN

FİNANS7.COM  | ANKARA

Yorumlar (0)

Seç