Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli Alımı Yapıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli Alımı Yapıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 5 personel alınacağına yer verildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli Alımı Yapıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi güvenlik görevlisi ve destek personeli alacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  tarafından yayımlanan duyuruda 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 destek personeli olmak üzere 5 personel alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruda şartlara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartlar aranır.
4) Başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri
uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3 Güvenlik görevlisi alımı: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, son
başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini
yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekânlarda
vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak

2 destek personeli alımı: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik
hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,
son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, bahçecilik
alanında herhangi bir sertifikaya sahip olmak veya en az 1 yıl tecrübe sahibi
olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte 5 Ağustos'a kadar üniversiteye şahsen yapılacak.  

İlan metni ve başvuru evrakları için TIKLAYIN

Başvuru adresi ise şu şekilde açıklandı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya / ANKARA

Yorumlar (0)

Seç