Ankara Gazi Üniversitesi MÜLAKATSIZ personel alımı başvurusu sürüyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Gazi Üniversitesi MÜLAKATSIZ personel alımı başvurusu sürüyor 2024

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. İlana başvurular sürüyor.

Ankara Gazi Üniversitesi MÜLAKATSIZ personel alımı başvurusu sürüyor 2024

Ankara Gazi Üniversitesi MÜLAKATSIZ personel alımı başvurusu sürüyor.

Gazi Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanına başvurular sürüyor. Söz konusu ilana baktığımızda  1 avukat, 6 büro personeli, 1 fizyoterapis, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protez teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknisyeni, 1 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda 28 Haziran tarihinde başvurusu sona erecek olan ilanın başvuru bilgisine yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı kanunla gelen değişiklik)" hükmüne aykırılık teşkil etmemek. 
5) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun
sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2) Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.
5) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belgeye sahip olmak.
6) Sertifikaların eğitim sertifikası olması gerekmektedir. Katılım belgeleri kabul edilmeyecektir.
7) Avukat pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesine eklenen (RG7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) Ek fıkra “Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına bu Esaslar
kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.” gereği sözlü sınav uygulanacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular " http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresi üzerinden alınıyor. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 34 Gün Önce
Gecen hafta kardesim gazi unuversitesinde mulakata girdi iki aday vardi sozlu ve gorselde en yuksek puani aldi ama malesefki yine bilindik oldu bakanin biri dekani arayinca dusuk puanla digeri alindi boyle bi adalet yok sadece sozlu mulakatlar fasa fiso adamin oldumu dunyanin en salak onsanida olsan kazanirsin ama adamin olmadimida dunyanin en akilli insanida olsan kaybedersin malesefki turkiyede boyle artik yorumu size birakiyorum hakkiyle kimse bir yerlere gelemiyor