Ankara Gazi Üniversitesi 216 personel alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Gazi Üniversitesi 216 personel alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu 2023

Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 216 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Ankara Gazi Üniversitesi 216 personel alımı yapacak: İşte başvuru kılavuzu 2023

Gazi Üniversitesi 216 personel alımı yapacak.

Gazi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve birçok kadroda çalıştırmak üzere 216 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusu bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

İlana baktığımızda alınacak adayların biyolog, büro personeli, muhasebe, bilgisayar personeli, çözümleyici sistem programcısı, diyetisyen, eczacı, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, şaborant, sağlık fizikçisi, mühendis, psikolog, gassal, temizlik personeli, dosya dağıtım personeli, hasta bakıcı, anestezi teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi sekreter, eczane teknikeri, ameliyathane teknikeri, patoloji, tıbbi laboratuvar teknikeri, elektronörofizyoloji teknikeri, elektrik elektronik teknikeri, iklimlendirme teknikeri, makine teknikeri, iklimlendirme teknisyeni, tesisat teknolojisi teknisyeni kadrolarına personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."
hükmüne uygun olması.
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir
ay içerisinde feshedilecektir.
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir.

Özel Şartlar

1- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel
pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin
24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğin onaylandığını gösterir belge başvuru
formuna eklenecektir.

6- Özel şartlarda istenilen Sertifika, Belge ve Hizmet sürelerinin ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce
sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular " http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç