Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halk Ekmek bünyesine KPSS şartsız işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapacak 2023

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz işçi alımı yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Halk Ekmek ve Un Fabrikası'nda çalıştırmak üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan duyuruya baktığımızda 12 satış personeli, 7 ambalaj işçisi, 6 mekanik bakım ve onarımcısı kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular başladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

●Türk Vatandaşı olmak,

●Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

●Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

●Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İLAN

İlan detayları açıklandı. Aşağıdaki linklerden ilan metinlerine gidebilirsiniz.

1. ilan için TIKLAYIN

2. İlan için TIKLAYIN

3. ilan için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç