Amasya Üniversitesi sözleşmeli kamu personel alımı yapacak 2023

Amasya Üniversitesi sözleşmeli kamu personel alımı yapacak 2023

Amasya Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı yayınlandı. İlan bilgileri ve başvuru şartları yazımızda.

Amasya Üniversitesi sözleşmeli kamu personel alımı yapacak 2023

Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

Mühendis, spor uzmanı, büro personeli, destek personeli ve teknisyen kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında başvuru şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (04.12.1988 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)
6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
8. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak.
9. KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için
belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan
edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14. Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir.
15. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
16. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu
kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
17. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara müracaat tarihi itibariyle sahip olmak.

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
20. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınacaktır.
21. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

BAŞVURU

Başvuru başlangıç tarihi : 20.11.2023
Başvuru bitiş tarihi : 04.12.2023

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

1. Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır.
2. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri
içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler
kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
9. Hijyen Belgesine sahip olmak. (Destek Personeline Başvuracak Adaylar İçin)

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;