Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta alacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta alacak

Amasra Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru alınacağına yer verildi.

Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta alacak

Amasra Belediyesi 2 zabıta memuru alımı yapacak.

Amasra Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 60 KPSS ile zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilirken başvuruların 2024 yılında başlayacağı açıklandı.

Farklı bölümlerden mezun olan adaylar arasından yapılacak kamu personeli alımında adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek. Zabıta yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek personeller için başvuru bilgileri yazımızda.

MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

-  Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

- Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 5 ile 9 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç