Alfa Solar hissesinde patron pay satacak

Alfa Solar hissesinde patron pay satacak

Alfa Solar'dan son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada hissede pay satışı olacağına yer verildi.

Borsa 20 Kasım 2023 0
Alfa Solar hissesinde patron pay satacak

ALFAS'tan KAP geldi.

Alfa Solar Enerji'den son dakika habeir geldi. Gelen haberde şirketin pay satışı yapacağına yer verildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na söz konusu satış ile ilgili yapılan bildirime baktığımızda şirketin hakim pay sahibi olan Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ'nin sermayenin yüzde 2.99'luk kısmına gelen 11 milyon 39 bin 999 TL nominal değerli paylarının satışının yapılacağına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) hakim pay sahibi Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. (“Alfa Kazan”) tarafından Şirketimize ulaştırılan ve 20 Kasım 2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Alfa Kazan’ın Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen hamiline yazılı B Grubu paylarından, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin toplamda yaklaşık %2,99’una tekabül eden, her biri 1,00 TL ve toplamda 11.039.999 TL nominal değerde 11.039.999 adet B grubu hamiline yazılı paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilmesi için gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde gerekli başvuruları gerçekleştirdiği ve MKK nezdinde gerekli süreçlerin tamamlanması akabinde, söz konusu payların, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilir nitelikte paylara dönüşümünün tamamlanacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Alfa Kazan’ın, söz konusu payların, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilir nitelikte paya dönüşümüne ilişkin bu kararı, payların kısmen veya tamamen, gelecekte yapılabilecek birden çok işlemle, zaman içinde satılmasına yönelik bir imkân oluşturmak suretiyle Alfa Kazan’ın Şirketimizin büyümesine ve yatırımlarına olan desteğinin devamı hususunda Alfa Kazan’a bir esneklik sağlanmasını hedeflemektedir.

Söz konusu payların satılması halinde Alfa Kazan, söz konusu satıştan elde edilecek net gelirleri, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirketimize hissedar kredisi olarak ve/veya Şirketimizin %99 oranında hakim ortağı olacağı yeni kurulacak bir bağlı ortaklığına, hissedar kredisi olarak ve/veya emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle aktarmak niyetindedir ve söz konusu net gelirler, Şirketimiz tarafından yatırımların finansmanında kullanılacaktır"

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;