Alaplı Belediyesi memur alımı yapacak 2023

Alaplı Belediyesi memur alımı yapacak 2023

Alaplı Belediyesi kadrolu kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru tarihi yazımızda.

Alaplı Belediyesi memur alımı yapacak 2023

Alaplı Belediye Başkanlığı mühendis, tahsildar ve Veri memuru alımı yapacak.

Alaplı Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda çalıştırmak üzere memur alımı yapılacağına yer verdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere yapılacak kamu personeli alımına baktığımızda başvuru bilgilerinin şu şekilde olduğu görüldü:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

-İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-Mühendis kadrolarına başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-V.H.K.İ kadrosuna başvuracaklar için; Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Personel alımı yapılan kadrolar ve her kadro için istenen başvuru özel şartları şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 23 ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte belediye mail adresine yapılacak: yaziisleri@alapli.bel.tr

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna   yapıştırılacak),
h) Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
k) Başvuru formu

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç