Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 personel alacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. 12 personel alımı başvuru bilgileri yazımızda.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 personel alacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi resmi internet adresi ve 4 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasında 12 personel alımı yapılacağına yer verildi.

En az lise mezunları arasından yapılacak kamu personeli alımında adayların makine teknisyeni, ağız ve diş sağlığı teknikeri, tıbbi sekreter, anestezi personeli, büro personeli kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Peki başvuru şartları nedir?

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuruya ilişkin tüm bilgiler şu şekilde:
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
(1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-Resmî Gazete‘de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv
araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

10-Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak,

11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,

12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

13-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022
KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas
alınacaktır,

14-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"
hükümleri uygulanır,

15-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

16-Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini
Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.

17-İlanda yer alan bütün pozisyonlar üniversitemiz farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya Antalya adresine 15 gün içinde aşağıdaki kılavuzda yer alan evraklarla birlikte şahsen yapılacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç