Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mülakatsız en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mülakatsız en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı yapacak. Mülakatsız en az lise mezunu personel alımı detayları yazımızda.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mülakatsız en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından bugün yayınlanan duyuruya baktığımızda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı görüldü. 18 Eylül tarihli ilana başvurular 2 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Sözleşmeli olarak alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar şu şekilde:

Mimar

İnşaat teknikeri

Elektrik teknikeri

İklimlendirme ve soğutma teknikeri

Bilgisayar teknisyeni

İnşaah mühendisi

Ağız ve diş sağlığı teknikeri

Diş protez teknolojisi teknikeri

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik teknikeri

Diş protez-diğer sağlık personeli

Basit bakım onarım personeli

Temizlik personeli

Güvenlik görevlisi

Büro personeli

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5-Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş
olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
(1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv
araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
10-Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak,
11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,
12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
13-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022
KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas
alınacaktır,
14-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"
hükümleri uygulanır,
15-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
16-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam
teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir,
17-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm
adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel
Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.
18-İlanda yer alan bütün pozisyonlar üniversitemiz farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.

BAŞVURU

Başvurular Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA adresine aşağıdaki evraklar ve başvuru formu ile şahsen yapılacak:

1-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)
2-Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve Islak İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz
Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
3-Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Noter Onaylısı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet
Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)
5-Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)
6-Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden
Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
7-Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet
Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
8- Deneyim İstenen Pozisyonlar İçin Çalıştığına Dair Belge. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak
İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma
Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır.)
9-Adli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
10-Başvurulacak Unvandaki Aranılan Nitelikler Bölümündeki Belgeler.
11-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel
Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
12-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni. (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak
Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç