Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirileceği açıklandı. Söz konusu duyuru devlet ilan sayfasından açıklandı.

Emlak 29 Nisan 2024 0
Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek.

Devlet ilan sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirileceğine yer verildi. Açıklama detayları şu şekilde:

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Akköprü Hidroelektrik Santrali, İşletme Hakkının Verilmesi bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar İşletme Hakkının Verilmesi ve/veya Kullanım İzninin Devri yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. 

İhaleye katılmak isteyenlerin istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; Özelleştirme İdaresi Başkanlığına  son teklif verme tarihi 30 Mayıs 2024 günü saat 18:00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir"

Söz konusu işletmenin geçici teminat tutarı 100 milyon lira olarak açıklanırken ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı için 75 bin lira verilecek.

Son teklif verme tarihi 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı.

Detayları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Akköprü Hidroelektrik Santrali "İşletme Hakkının Verilmesi", bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar "İşletme Hakkının Verilmesi" ve/veya "Kullanım İzninin Devri" yöntemi ile özelleştirilecektir.

2. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

3. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur.
Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4. İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartname bedeli İdare’nin;
Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)
Banka dekontunun açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Ünvanı,
Tüzel Kişilerin VKN’si ve Akköprü HES’e İlişkin İhale Şartname Bedeli ibareleri belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.
İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi, talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

5. İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 30/05/2024 saat 18:00’e kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

9. İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç