Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte 50 KPSS ile Başvuru 2022

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte 50 KPSS ile Başvuru 2022

Akdeniz Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada 50 KPSS ile 183 personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte 50 KPSS ile Başvuru 2022

Akdeniz Üniversitesi 183 personel alımı yapacak.

Akdeniz Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımı ilanına baktığımızda alınacak adayların farklı kadrolarda istihdam edileceği görüldü.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı
çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS
(P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS
Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin
tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) *“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar
için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla
olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde
mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

BAŞVURU

İlana başvurular 12 Ağustos tarihine kadar alınacak. Başvuru şekli şu şekilde açıklandı:

"İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

d) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir "

İLAN METNİ , BAŞVURU EVRAKLARI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç