Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 45 personel alımı başvurusu Kariyer Kapısında başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 45 personel alımı başvurusu Kariyer Kapısında başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru duyurusu geldi ve başvurular alınmaya başlandı.

Kariyer Kapısı 24 Nisan 2024 0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 45 personel alımı başvurusu Kariyer Kapısında başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sözleşmeli olarak yapılacak 45 personel alımında duyuru şu şekilde: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca sözlü/uygulamalı yöntem ile 45 (kırkbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır"

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

I.YAZILIM MİMARI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) veya Java teknolojileriyle en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve belgelemek,
b) En az bir büyük ölçekli (10.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE veya Java yazılım teknolojileri ve alt yapılarında çalışmış olduğunu belgelemek,
c) Yazılımların mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
ğ)DevOps, CI/CD süreçleri, Container mimarisi, Kubernetes, Docker konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
j)PostgreSQL, MSSQL veya Oracle veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,
m)OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (design patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
n)Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
o)Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö)Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
p)Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
r)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
·TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
·Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) Java sertifikalarından en az birine sahip olmak,·PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak.

II.KURUMSAL VERİ MİMARI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekâsı uzmanı/veri mühendisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b)Veri Ambarı / ETL Süreçleri / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az beş (5) yıl tecrübe sahibi olmak,
c)Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (PowerBI, QlikSense, IBM Cognos Analytics vb.),
ç)Büyük veri ekosistemi (Hadoop, Hive, Spark, NoSQL Databases, Python) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Büyük veri kümelerinde verimli sorgular yazmak için ileri düzey SQL bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
e)PostgreSQL, MSSQL veya Oracle veri tabanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Kafka, RabbitMQ sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,ğ)Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zekâ vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,h)Linux (Ubuntu) işletim sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
·10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
·TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,·PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak. 

III.KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a).NET mimarisinde veya Java mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b).NET Core mimarisinde veya J2EE ve/veya Spring Framework mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
d)İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
e)SOAP ve REST Web Servis hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Hibernate kütüphanesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,g)Container (Docker) ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
ğ)Rancher, Openshift gibi orkestrasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
h)Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Hata takip sisteminin kurulması, işletilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Web forms, web services, WCF ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
k)ADO.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),l)İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)PostgreSQL, ORACLE, MSSQL veya MySQL veritabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,
n)UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.
o)Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö)Versiyon kontrol sistemi (Azure DevOps, TFS, Git, SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p)Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,r)Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
s)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), CMMI Dev, TOGAF sertifikasına sahip olmak,·Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM) veya Oracle Java Certified Expert (OCE) sertifikalarına sahip olmak,
·TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

IV.KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Sistem uzmanı veya benzeri görevlerde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b)10.000 ve üstü kullanıcılı sistemlerde sistem uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
c)Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
ç)Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında tecrübe olmak,
e)VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe olmak,
g)Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
ğ)İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve yönetimini yapabilmek,
h)Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
i)Veri depolama sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)Sunucu, veri depolama ve SAN switch Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)Video konferans sistemleri kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
n)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o)Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında yönetici seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö)Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarına sahip olmak,
·(MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarına sahip olmak.   

V.KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek, anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
b)Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c)Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)IPSEC, SSL VPN ve MPLS VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ğ)NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
ı)Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
k)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l)Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini kullanabiliyor olmak,
m)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak. 

VI.KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünleri kullanabilen, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak,
b)Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,
ç)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
e)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,i)DDOS ataklarını engelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
·ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
·ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak,
·CCSE, FCNSP, PCNSE, GWAPT, CCNP Enterprise, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

VII.KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
b)En az bir büyük ölçekli Kurumsal Projede ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE konusunda çalışmış olduğunu belgelemek,
c) En az 2 CBS Projesinde çalıştığını belgelemek,
ç)Openlayers veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
d)ESRI ve Dojo Javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) ARCGIS veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
f)OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini kullanarak geliştirme yapmış olmak,
g)Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
ğ)Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,
h)Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
j)Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen AngularJS, ReactJS) yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
m)MS SQL veya Oracle veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
n)Windows Servisleri, Micro Servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o)OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
ö)Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
p)Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
r)Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
s)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), sertifikasına sahip olmak.

VIII.KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) çalışmış yıl olmak,
b)PostgreSQL veri tabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
c)NoSQL (MongoDb, Cassandra vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)Backup, Recover Manager (RMAN), RAC (Real Application Cluster), Data Guard konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
d)Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, ileri düzey SQL, SQL Performance Tuning, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
g)Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
ğ)Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)Veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,
k)Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
l)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Oracle Certified Expert (OCE), Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için), Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,
·Oracle Exadata Dataguard yapılandırma ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

 IX.KIDEMLİ DEVOPS UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde DevOps uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b)Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
c)CI/CD araçlarının (Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb.) en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)CI/CD araçlarının (Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb) bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Konteyner orkestrasyon çözümleri (Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Server konularında bilgi sahibi olmak,
f)Ansible, Helm, Chef, Puppet gibi araçlardan en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Scripting (Shell, bash, PowerShell, Python vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Uygulama sunucuları (Payara, Glassfish, Wildfly vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
j)Load Balancer (HAProxy, Nginx ) araçlarından en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek,
m)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

X.KIDEMLİ İŞ ANALİSTİ (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a)Yazılım Projelerinde İş Analisti, Sistem Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b)10.000 kullanıcı ve üzeri kamu kurum ve kuruluşlarındaki yazılım projelerinde görev almış olmak,
c)UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Yazılım geliştirme süreci genelinde iş birimleri ve yazılım ekipleri ile koordineli çalışarak taleplerin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak,
e)İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak,
f)İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Balsamiq Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak,
ğ)Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Yazılım test metodolojileri ve otomasyon araçları (JMeter, SoapUI veya Postman vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,ı)Çevik uygulama geliştirme metodolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Proje yönetimi araçlarından (Jira, MS Project, Redmine vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)Dokümantasyona önem vermek, proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmek,
k)Temsil yeteneğine sahip, analitik düşünce ve problem çözme becerisine sahip, iletişimi güçlü, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·ISTQB, Certified Business Analysis Professional (CBAP), Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak,
·1.000 kullanıcı ve üzeri kamu kurum ve kuruluşlarındaki yazılım projelerinde görev almış olmak,
·Yazılım test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
·Tercihen Çevik metodoloji kullanan ekiplerde çalışmış olmak. 

XI.İŞ ANALİSTİ (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)Yazılım Projelerinde İş Analisti, Sistem Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b)UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metadolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
c)İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,
ç)Yazılım geliştirme süreci genelinde iş birimleri ve yazılım ekipleri ile koordineli çalışarak taleplerin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak,
d)İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak,
e)İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Balsamiq Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak,
g)Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)Yazılım test metodolojileri ve otomasyon araçları (JMeter, SoapUI veya Postman vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
h)Çevik uygulama geliştirme metodolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Proje yönetimi araçlarından (Jira, MS Project, Redmine vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Dokümantasyona önem vermek, proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmek,
j)Temsil yeteneğine sahip, analitik düşünce ve problem çözme becerisine sahip, iletişimi güçlü, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·Yazılım test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
·Tercihen Çevik metodoloji kullanan ekiplerde çalışmış olmak.

XII.YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a).NET mimarisinde veya Java mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b).NET Core mimarisinde veya J2EE ve/veya Spring Framework mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
d)Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)Hata takip sisteminin kurulması, işletilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Web forms, web services, WCF ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ)ADO.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),h)İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)PostgreSQL, ORACLE, MSSQL veya MySQL veritabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,
i)UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.
j)Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)Versiyon kontrol sistemi (Azure DevOps, TFS, Git, SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
n)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak.

XIII.DEVOPS UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde DevOps uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b)Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)CI/CD araçlarının (Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb.) en az birinde ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)CI/CD araçlarının (Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TFS, TeamCity, SonarQube vb) bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Konteyner orkestrasyon çözümleri (Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Server konularında bilgi sahibi olmak,
f)Ansible, Helm, Chef, Puppet gibi araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
g)Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ)Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)Scripting (Shell, bash, PowerShell, Python vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Uygulama sunucuları (Payara, Glassfish vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
j)Load Balancer (HAProxy, Nginx ) araçlarından bilgi sahibi olmak,k)Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda bilgi sahibi olmak,
l)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek,
m)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

XIV.SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)Sistem uzmanı veya benzeri görevlerde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b)10.000 ve üstü kullanıcılı sistemlerde çalışmış olmak,
c)Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
ç)Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
e)Microsoft VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahip olmak,
f)Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,
g)Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi sahip olmak,
ğ)İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak ve yönetimini yapabilmek,
h)Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahip olmak,
ı)İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
i)Veri depolama sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi sahip olmak,
j)Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
k)İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
l)Video konferans sistemleri kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
m)Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
n)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve bilgi sahibi olmak,
o)Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında yönetici seviyesinde bilgi sahibi olmak,
ö)Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi ve bilgi sahibi olmak,
p)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

XV.CBS YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)Yazılım geliştirilmesi veya yazılım analizi, tasarımı ve ile bu tür süreçlerin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
b)En az 1 (bir) CBS Projesinde çalıştığını belgelemek,
c)Openlayers veya Leaflet kütüphanelerini kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servisleri kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
e)Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında bilgi sahibi olmak,
f)Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
g)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ)Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak,
h)Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,ı)Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak (tercihen AngularJS, ReactJS) yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,i)PostgreSQL veya MS SQL veya Oracle veya veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
j)OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
l)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

XVI.BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)En az 3 (üç) yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak ve belgelemek,
b)Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,
c)Web Standartları konularında ve kullanılan protokollerle ilgili (HTTPS / HTML / FTP / JS / URL /   Encodings / SQL /.Net/ PHP / Ajax / JQuery) iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, Request Validation, JSTL,  JSON, CSRF) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, Session yönetimi, Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, Thread Safety, Hidden Form Field Manipulation, Parameter Manipulation, Weak Session Cookies, Blind SQL Injection, Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of HTML Comments, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e)Kod güvenliği analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,
f)Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
g)Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ)Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, vb.) 
h)Uygulama sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
ı)Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
i)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
·CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
·ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
·ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

XVII.AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
b)Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c)Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ç)Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e)DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında bilgi sahibi olmak,
f)IPSEC, SSL VPN ve MPLS VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
g)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ğ)NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,h)Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
ı)Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
j)SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
k)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini kullanabiliyor olmak,
m)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.
Tercihen;
· CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

XVIII.VERİ MERKEZİ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli veri merkezlerinin işletmesinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
b)ANSI / TIA-942 standardı konusunda bilgi sahibi olmak,
c)TIER Sınıflandırma Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
ç)Veri merkezinde barındırılan bilişim cihazlarının işlevleri, bilişim cihazlarının gereklilikleri, koordinasyonu ve bilişim cihazlarının envanteri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Veri merkezi elektrik altyapı topolojisi, yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)Veri merkezi kesintisiz güç kaynağı sistemleri topolojisi, yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)Veri merkezi iklimlendirme altyapı topolojisi, yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)Veri merkezlerinde kullanılan Yangın algılama ve Söndürme Sistemleri topolojisi yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)Veri merkezi ortam koşullarının kontrolü ve izlenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)Elektromanyetik Bilgi Kaçaklarından Korunma Yöntemleri (TEMPEST) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı)Veri merkezlerinin planlanması, revizyonu ve taşınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i)Veri merkezleri süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
j)Veri merkezleri güvenliği politikası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k)Bilişim ve enerji kablolamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,
Tercihen;
·Destekleyici altyapı sistemleri (Kesintisiz Güç Kaynağı, Elektrik Altyapı, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri) kullanım ve bakım sertifikalarına sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim" adresi üzerinden alınıyor.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç