Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu 1200 memur alımı tercihleri başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu 1200 memur alımı tercihleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu 1200 memur alımı tercih işlemleri başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu 1200 memur alımı tercihleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler ile diğer Bakanlıklarda istihdam etmek üzere 1200'den fazla en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapılacak. Söz konusu personel alımına başvurular e devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandı.

Personel alımı ile ilgili yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2024 Yılı I. Dönem tercih işlemleri başlıyor.

      Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 29 Nisan - 14 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 14 Mayıs 2024 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

      Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı’na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekmektedir.

     Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız internet sayfasından ve E-Devlet Kapısını kullanarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler"

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamı” ile bu bölümde yer alan şartları da
taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle adayların kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu
bölümde belirtilen şartları da dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan
adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan kamu personeli alımına başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,
b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet
modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu
hizmetlerden yararlanmaya devam eden,
c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak
hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular e devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandı. Tercih kılavuzu için TIKLAYIN

Bu sayfa üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (3)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 23 Gün Önce
Nasıl başvuru yapılıyor
Ziyaretçi 30 Gün Önce
Başvurular nasıl yapılıyo acaba ?
Ziyaretçi 30 Gün Önce
Katılım