Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: 2023 ASDEP işçi alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: 2023 ASDEP işçi alımı

Son dakika haberi geldi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru kılavuzuna yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: 2023 ASDEP işçi alımı

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada 2 bin 431 persone lalımı başvuru kılavuzuna yer verildi.

KADROLAR

Söz konusu personel alımında kadrolar şu şekilde açıklandı:

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) 48
ASDEP (Psikoloji) 45
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri) 7
ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 17
ASDEP (Çocuk Gelişimi) 8
ASDEP (Sosyoloji) 9
SOSYAL ÇALIŞMACI 72
PSİKOLOG 122
FİZYOTERAPİST 32
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 22
DİYETİSYEN 20
ÖĞRETMEN 105
AVUKAT 8
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 41
HEMŞİRE 124
BÜRO PERSONELİ 225
TEKNİKER 8
TEKNİSYEN 11
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 167
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN) 28
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 28
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 3
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji) 5
DESTEK PERSONELİ (4/B) ENGELLİ BAKICISI 66
DESTEK PERSONELİ (4/B) YAŞLI BAKICISI 533
DESTEK PERSONELİ (4/B) ÇOCUK BAKICISI 394
DESTEK PERSONELİ (4/B) BAKIM PERSONELİ 17
DESTEK PERSONELİ (4/B) TEMİZLİK 243
DESTEK PERSONELİ (4/B) ŞOFÖR 8

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim
düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
B) Özel Şartlar:
1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma
ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak
7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel
Öğretmenlik, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler
Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi
ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi
ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2021 ve 2022 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
8) Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme
belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek,
9) Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,
Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
10) Hemşire (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
11) Büro Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel
İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Hukuk Büro Yönetimi
ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
12) Tekniker (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Doğalgaz
Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliğ, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve
Sıhhi Tesisat, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi,
Yapı İnşaat, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
13) Teknisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından, İnşaat
Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından,
Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından, Metal
Teknolojisi Alanı ve Dalları alanlarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen
şartları taşımak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
d) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.
15) Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji,
Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
16) Destek Personeli(Engelli Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı
ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından,
Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım
Teknisyenliği Dalından mezun olmak
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.
17) Destek Personeli(Yaşlı Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı
ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından,
Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım
Teknisyenliği Dalından mezun olmak
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.
18) Destek Personeli(Çocuk Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.
19) Destek Personeli(Bakım Personeli)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.
20)Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir öğrenim dalından mezun olmak
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az
B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
21) Destek Personeli(Temizlik)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

BAŞVURU KILAVUZU AZ ÖNCE YAYINLANDI

İlan başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 28 Nisan'da başlayacak. Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (6)

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Sadece kpss puani neden baz alınıyor?? Ben 2 lisans mezunuyum 2.99 ortalama ile boşuna mi bitirdik üniversiteyi. Hem kpss hem okul bitirme mezunuyet puani ortalaması alinmali.
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Kpss puanlarını saçmalık olarak buluyorum bide temizlikte bile hem yaş şartı hemde kpss puanı bana göre saçmalık
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Önlisans mezunlarını nereye sokcaksınız. ...
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Temizlikte kps ne alaka adı üstünde temizlik bu parti geldiğinden beridir hiç bir işe giremedim yasım geçti şimdi bizler ne yapacagız
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Ankara ve ilçelerinde geçerlimi bu iş ilanı