Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2079 personel alımı: Son başvuru 13 Eylül 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2079 personel alımı: Son başvuru 13 Eylül 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2079 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru bilgileri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 8 Eylül 2023 08:56 0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2079 personel alımı: Son başvuru 13 Eylül 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2079 personel alımı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bakanlıklık, kamu kurumları bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 79 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS'siz en az ilkokul mezunlarından yapılacak memur ataması, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.

E devlet kapısı üzerinde arama kısmına yukarıdaki gibi Sosyal Hizmetler Kanunu yazarak çıkan ikinci sonuçtan, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu kapsamında olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Aile Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada 2828 sayılı kanun kapsamında yapılan 2079 memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerektiğine yer verildi:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak  Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;  Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları.

ÖZEL ŞARTLAR

İlanın özel şartları şu şekilde:

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

BAŞVURULAR 13 EYLÜL'DE BİTİYOR

İlana başvurular 13 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Alım yapılan kadrolar, kurumlar ve tercih kılavuzu için TIKLAYIN

İlana başvurular e devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapacakların aşağıdaki gibi;

E Devlet kapısı arama kısmına sosyal hizmet kanunu yazması gerekmektedir. Daha sonra çıkan ilk sonuçtan tercihlerinizi yapabileceksiniz. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç