Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alımı yapacak 2023

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alımı yapacak 2023

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı başvurusu başladı. İşte yayınlanan son dakika açıklaması ve başvuru bilgileri.

Sözleşmeli Personel Alımı 10 Mayıs 2023 00:24 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alımı yapacak 2023

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 personel alacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolara 24 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli, temizlik personeli, şoför, iklimlendirme teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni ve doğalgaz teknisyeni kadrolarına alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3. 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda
bulunamaz.
5. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

KADROLAR ŞU ŞEKİLDE:

BAŞVURU

İlana başvurular 10-25 Mayıs arasında alınacak. Başvurular, aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç