Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız yeni personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız yeni personel alımı yapacak 2023

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız yeni personel alımı yapacak 2023

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Hemşire, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, Fizyoterapist, Tıbbi Sekreter, Büro Personeli, Çevre Sağlığı Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Bahçe Bakım Düzenleme ve Temizlik Personeli, Bakım Onarım Personeli kadrolarına yapılacak personel alımında KPSS şartı var. Adayların KPSS'den geçerli bir puan almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1
(bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
 Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
 Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

12- Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali
bulunmamak.

14-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” sözleşme yapmaya hak
kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme yapacak aday ile iletişime
geçilecektir.

16-İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

17-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Personel alımınının özel şartları ve başvurusuna dair bilgiler ile kadrolara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU

İlana başvurular " https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/" adresi üzerinden alınıyor. Başvuru evrakları ve formu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç