Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında mülakatsız 81 personel alınacağına yer verildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mülakatsız 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 81 personel alacak.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 81 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir?

Hemşire, optisyen, diyetisyen, fizyoterapist, patoloji laboratuvar teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, tıbbi sekreter, radyoloji teknikeri, büro personeli, tekniker, temizlik personeli, bhaçe bakım düzenleme personeli, bakım onarım personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak personel alımının başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak. 

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.   Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.   Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

12- Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

14- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme yapacak aday ile iletişime geçilecektir.

15- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir. 16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

Fotoğrafların büyük hali ve başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular " https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/" adresi üzerinden alınıyor. Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için >>> TIKLA TAKİP ET

Başvurular, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç