Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 369 Sağlık Personeli Alımı Geliyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 369 Sağlık Personeli Alımı Geliyor

Son dakika gelen duyuruya göre; Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 111'i hemşire olmak üzere 369 sağlık personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar...

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 369 Sağlık Personeli Alımı Geliyor

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamada "Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde Afyon Sğlık Bilimleri Üniversitesi hastanesinin 111'i hemşire olmak üzere yakında 369 sağlık personeli alacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Üniversite hastanesi bekleyen dostlara duyurulur" dedi

Başvuru genel şartları şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esasların aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."hükmüne uygun olmak.

Başvurular başladığında anında haberdar olmak için ücretsiz olan Finans7.com mobil uygulmamızı indirebilirsiniz:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Yusuf Akıncı I Ankara
Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 23 Gün Önce
Lise mezunu sağlık bakım teknisyeni olarak başvuru yapmak istiyorum oluyor mu