Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Personeli, İşçi ve Sağlıkçı Alımı Yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Personeli, İşçi ve Sağlıkçı Alımı Yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve farklı kadrolara sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Haberler 01.6.2022 00:31 0
Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Personeli, İşçi ve Sağlıkçı Alımı Yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 personel alımı yapacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Biz de finans7.com olarak "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru detaytlarına bu yazımızda yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular , aşağıdaki ekte yer alan evraklarla birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR adresine şahsen ya da posta yolu ile 15 gün içinde yapılacak. 

İlan metni, evraklar ve detaylar için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç