AFAD 68 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Kariyer Kapısı başvurusu 2023

AFAD 68 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Kariyer Kapısı başvurusu 2023

AFAD tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunlarından personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Kariyer Kapısı 18 Eylül 2023 09:09 0
AFAD 68 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Kariyer Kapısı başvurusu 2023

AFAD 68 personel alımı başvuru ekranı açıldı. İşte Kariyer Kapısı başvuru linki.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı pozisyonlara en az ortaöğretim mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında adayların istihdam edileceği kadrolar ve illeri şu şekilde duyuruldu:

Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1
Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1
Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1
İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1
Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1
Makine Mühendisi (3):, İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1
Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1,Manisa 1,Niğde 1,Siirt 1,Van 1
Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1
Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1
Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2
Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

-Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

-Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

-Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere) 

ÖZEL ŞARTLAR AÇIKLANDI

Avukat
a) Fakültelerin Hukuk lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

Elektrik Mühendisi
a) Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

Harita, Geomatik Mühendisi
a) Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

İnşaat Mühendisi
a) Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi
a) Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Makine Mühendisi
a) Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

Sosyal Çalışmacı
a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Veteriner Hekim
a) Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

Diğer Sağlık Personeli
a) Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

Destek Personeli (Şoför)
a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

Elektrik Elektronik Teknisyeni
a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak. 

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki linkten yapılıyor.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına girerek e devlet girişi yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üstünde yeni başvuru yazan butona tıklayarak başvurunuzu bu sayfadan yapabileceksiniz. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç