Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu adaylar içerisinden personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Adnan Menderes  Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2023

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve 2 farklı kadroya en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bizde bu yazımızda üniversite tarafından yayımlanan ve başvurusu başlayan ilanın başvuru detaylarına yer verdik. 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Başvuru yapılan pozisyona ilişkin ilan niteliklerinde istenilen belgeleri ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları
nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavından Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “60” (ALTMIŞ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

HANGİ KADRODA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER NEDİR?

1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Aşağıdaki tabloda Destek Personeli (Şoförlük-Dağıtım ve Taşıma) pozisyonuna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sürücü belgesi,
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

BAŞVURU

Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte en geç 1 Haziran'a kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç