Adli Tıp Kurumu personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adli Tıp Kurumu personel alımı mülakat sonuçları açıklandı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. İşte mülakat sonuçları.

Sınav 5 Nisan 2024 0
Adli Tıp Kurumu personel alımı mülakat sonuçları açıklandı

Adli Tıp Kurumu personel alımı sonuçları açıklandı.

adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Geçen aylarda başvurusu alınan personel alımının başvuru sonuçları sonunda belli oldu.

ATK.gov.tr duyurular kısmından yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 4-14 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.

2) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş, ilan edilen pozisyon sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmış, atanmaya hak kazanan asıl adayların atanamama durumlarına karşı yedek adaylar belirlenmiştir.

3) Sözlü sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden adayların erişimine sunulmuştur. Sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve doğum tarihlerini girerek sözlü sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntüleyebileceklerdir.

4) Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Atanmaya hak kazanan adaylardan; atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların yerine 1. yedekten başlamak üzere yedek adaylar atanmaya hak kazanacaklardır. Yedek adayların böyle bir hak kazanması halinde Kurumumuzca ilgililere bilgilendirilme yapılacaktır.

6) Atanmaya hak kazanan adaylar 26 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak elden teslim edecek ya da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresine posta/kargo yoluyla göndereceklerdir. Yasal bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :
1) Sağlık Kurulu Raporu. (Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesi veya Üniversite hastanesinden alınacaktır.)

2) Öğrenim belgesinin aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı.

3) Askerlik durum belgesi.

4) 4 Adet biometrik vesikalık fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, yeni çekilmiş, arka beyaz fonlu).

5) Nüfus cüzdanı / TC kimlik kartı fotokopisi.

6) Mal bildirim beyannamesi.

7) Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

8) Dilekçe.

9) Özgeçmiş.

10) KPSS sonuç belgesi.

11) Personel Bilgi Formu.

12) Herhangi bir kamu kurumunda çalışılıyor ise; başlama tarihi, kadro/pozisyon ve statüsünü gösterir hizmet belgesi.

Sonuç sorgulama ekranına, "https://basvuru.atk.gov.tr/basvuru/BasvuruSonuc.aspx" adresinden ulaşabilirsiniz. Kadın erkek adaylar bu sayfada. Tanışmak ve bilgi alış verişi için > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç