Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı yapacak: iKM, güvenlik, büro, sağlıkçı, mühendis ve memur alımı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı yapacak: iKM, güvenlik, büro, sağlıkçı, mühendis ve memur alımı 2024

Son dakika haberi: Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı başvuru duyurusu yayınlandı. İşte ilan bilgileri.

Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı yapacak: iKM, güvenlik, büro, sağlıkçı, mühendis ve memur alımı 2024

Son dakika: Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı yapacak.

Adalet bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında birçok kadroda istihdam etmek üzere 229 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara baktığımızda işe alınacak kişilerin güvenlik görevlisi, infaz koruma memuru, temizlik görevlisi, destek görevlisi, şoför, aşçı, sağlık teknikeri, inşaat teknikeri, elektrik teknikeri, sıhhi tesisat teknikeri, bilgisayar teknikeri, laborant, işletme iktisat, büro personeli, hemşire, psikolog, biyolog, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, fizik mühendisi, makina mühendisi, kimyager kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU DUYURUSU

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru bilgileri şu şekilde verildi:

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 229 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak
sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan
puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 18 Şubat 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve
sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022)
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN? NASIL YAPILACAK?

Başvurular 5 Şubat tarihinde başlıyor. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç