Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Başvurusu Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Başvurusu Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu başladı. İşte başvuru formu ve başvuru bilgileri.

Memur Alımı İlanları 18 Tem 2022 09:27 0
Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Başvurusu Başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı başvurusu başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve 80 memur alımı başvurusunun başladığına yer verildi. İlana başvuru yapacak adayların müracaatını 22 Temmuz tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Alınacak adaylar Fizikçi, İtfaiye eri ve memur kadrosunda istihdam edilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre yapılacak memur alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

-  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.

- İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye
Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi
fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
J) Başvuru formu

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Finans7.com'u takip ederek memur alımlarından haberdar olabilirsiniz.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç