Adalet Bakanlığı En Az 70 KPSS Puanı İle İdare Memuru Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Nedir?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adalet Bakanlığı En Az 70 KPSS Puanı İle İdare Memuru Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Nedir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, en az 70 KPSS puanı ile idare memuru alımı yapılıyor! Peki başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Adalet Bakanlığı En Az 70 KPSS Puanı İle İdare Memuru Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Nedir?

Adalet Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalıştırmak üzere en az 70 KPSS puanı ile idare memuru alımı yapacağını duyurdu. 

Peki idare memuru nedir? Ne iş yapar? Başvuru şartları neler? Mülakat var mı? İşte bu soruların tüm cevapları haberimizde...

İdare Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

İdare memuru, ceza infaz kurumlarında cezaevi müdürü ve cezaevi ikinci müdüründen sonra gelen yönetici personeldir. İdare memuru, amirlerinin gözetimi ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla kurum yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı İdare Memuru Alımı Başvuru Şartları Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28.06.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS
LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 18.09.2022 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibarıyla 35 yaşını
bitirmemiş olmak (18/09/1987 sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve
mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
(sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-2022 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Adalet Bakanlığı'na kaç tane idare memuru alımı yapılacak?

Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı personel alım ilanında, 50 idare memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Alım Nasıl Gerçekleştirilecek?

Başvuru kılavuzunda yayımlanan duyuruya göre, 50 kişi alım için 250 kişi çağırılarak önce sözlü sınav, ardından mülakat sınavına girecekler. 

Sözlü Sınav Nasıl Olacak?

- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
- Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği
mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların
bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Mülakat Nasıl Olacak?

- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve
mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekmektedir. 

Başvuru Nasıl Yapılacak? İşte Başvuru Ekranı!

a)Adaylar, başvurularını 24.06.2024 - 28.06.2024 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden
Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru
tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya
aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden
başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

Tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için; ücretsiz olan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Yusuf Akıncı I Ankara
Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç