Adalet Bakanlığı adliyelere 4 bin katip alımı geliyor: İşte zabıt ve icra katibi başvuru şartları 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adalet Bakanlığı adliyelere 4 bin katip alımı geliyor: İşte zabıt ve icra katibi başvuru şartları 2023

Adalet Bakanlığı, adliyelerde çalıştırmak üzere 4 bin katip alımı yapacak. İcra ve zabıt katibi kadrolarına yapılacak alımın son bilgileri yazımızda.

Adalet Bakanlığı adliyelere 4 bin katip alımı geliyor: İşte zabıt ve icra katibi başvuru şartları 2023

Adalet Bakanlığı 4 bin zabıt ve icra katibi alımı yapacak. İşte başvuru şartları.

Adalet Bakanlığı 2023 yılında en az lise mezunlarından zabıt ve icra katibi alımı yapacak. İlan yaklaşırken adaylar, zabıt ve icra katibi alımı başvurusuna diar son bilgileri araştırmaya başladı. Biz de Finans7.com olarak ilan hakkında son bilgilere yer verdik.

81 ilde yapılacak zabıt ve icra katibi alımında zabıt katibi kadrosu için en az 3 bin 500 , icra katibi kadrosu için en az 500 olmak üzere 4 binden fazla alım bekleniyor. Siz hangi şehre alım bekliyorsunuz? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

BAŞVURU ŞARTLARI

İcra ve zabıt katibi alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak,

-İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

-Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; - Zabıt kâtibi unvanı için 35 yaşını bitirmemiş olmak, ,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

-Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

-En az lise mezunu.

İLAN NE ZAMAN?

Söz konusu ilanın Nisan ayında en geç geleceği öğrenildi. İlan gelince kaçırmamak için mobil uygulamamızı TIKLA İNDİR

Kadın erkek İKM'ler ve infaz korumaya hazırlananlar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (62)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
ZATEN MÜLAKAT VAR SINAV VAR BİR DE PUAN OLMASIN
Ziyaretçi 16 Ay Önce
El insaf zaten mülakat ve yazılı sınav var bu kadar puana gerek var mı
Ziyaretçi 17 Ay Önce
60 olsun herkes başvursun türkiye almış başını gidiyor
Ziyaretçi 17 Ay Önce
Puan düşsün 70 fazla
Ziyaretçi 17 Ay Önce
60 ve 65 olsun puan