Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Personel Alımı Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Personel Alımı Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 124 kamu personeli alımı başvuruları başladı. Kadrosuna göre adaylardan aranan genel ve özel şartlar nedir? İşte tüm detaylar...

Kamu 28.3.2022 12:08 0
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Personel Alımı Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 124 kamu personeli alımı başvuruları başladı. Kadrosuna göre adaylardan aranan genel ve özel şartlar nedir? İşte tüm detaylar...


Adli Tıp Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile 124 kamu personeli alımı yapacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu Kamu Personeli alımı gerçekleştirilecek olup başvurular başladı. Peki Adli Tıp Kurumuna kimler başvuru yapabilecek?


Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımına ilişkin kadrolar şu şekilde:


 • 15 Büro Personeli, 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 25 Laborant, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 6 Mühendis, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 13 Biyolog, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 5 Teknisyen, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 15 Sağlık Teknikeri, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 3 Hemşire 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
 • 25 Destek Personeli (Hizmetli) 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)


Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)


c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,


d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


e) Kamu haklarından mahrum olmamak,


f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.


g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.


ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Büro Personeli Alımı Şartı:

- Ön Lisans Mezunları İçin, Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak,


- Lisans mezunu Alım İçin: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.


Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) Alımı Şartı:

- Kimya lisans programından mezun olmak.


Laborant Alımı Şartı:

- Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.


- Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak


Mühendis Alımı Şartı:

- Adli Bilişim Mühendisliği lisans programından mezun olmak


- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.


Biyolog Alımı Şartı:

- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, lisans programlarının birinden mezun olmak.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartı:

- 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak, 


- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak.


Teknisyen Alımı Şartı:

- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.


İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Şartı:

- 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak, 


- 170 cm boyundan kısa boylu olmamak,


- Görevini devmalı yapmsına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,


Sağlık Teknikeri Alımı Şartı:

- Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.


Hemşire Alımı Şartı:

- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.


Destek Personeli (Hizmetli) Alımı Şartı:

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,


BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları bugün başlamış olup en geç 3 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece Kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Online başvuru alınacak olup belgelerin sisteme online yüklenmesi gerçekleştirilecektir.


Yorumlar (0)

Seç