Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru şartları ve tarihi 2023

Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru şartları ve tarihi 2023

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuruya ilişkin son bilgiler.

Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru şartları ve tarihi 2023

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı başvuru şartları ve tarihi.

Adalet Bakanlığı en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından icra katibi alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 700 icra katibi alımı için yayınlanan duyuruda başvuruların 25 Nisan 2023 tarihinde başlayacağına yer verilirken biz de Finans7 olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

İcra dairelerine alınacak personeller, sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İcra katibi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya
kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar
sertifikasına sahip bulunmak,

ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımı başvurusu 25 Nisan'da başlayacak. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak.Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç