Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru ekranı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru ekranı 2023

Son dakika: Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuruları 25 Nisan tarihi ile e-devlet üzerinden alınmaya başladı. İşte başvuru.

Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başvuru ekranı 2023

Son dakika: Adalet Bakanlığı 700 icra katibi alımı başladı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere icra katibi alımı yapılacağını açıklamıştı. Geçen hafta yayımlanan Adalet Bakanlığı icra katibi alım ilanı için başvurular 25 Nisan tarihi ile e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Biz de Finans7 olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

İCRA KATİBİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İcra katibi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU 

İcra katibi alımına başvurular e devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenlern e devlet kapısı arama kısmında Adalet Bakanlığı İş Başvurusu yazarak ilan başvuru ekranına gitmesi gerekmektedir.

Bu sayfaya gittikten sonra yeni başvuru kısmından müracaatınızı yapmanız gerekmektedir. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 14 Ay Önce
Çıkmıyor