Adalet Bakanlığı 5 bin katip alımı geliyor: İşte icra ve zabıt katibi alımı başvuru şartları 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Adalet Bakanlığı 5 bin katip alımı geliyor: İşte icra ve zabıt katibi alımı başvuru şartları 2024

Adliyelere zabıt katibi alımı için son dakika açıklaması geldi. 5 bin yeni personel alımı bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 5 bin katip alımı geliyor: İşte icra ve zabıt katibi alımı başvuru şartları 2024

Adalet Bakanlığı 5 bin zabıt katibi alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı'nın 81 ildeki adliyelere en az lise mezunları arasından 5 bin civarında zabıt katibi alımı yapması bekleniyor. Bugün açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç 22 bin 984 personel alımı talep ettiklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu talebin gittiğini söyledi.

Bu açıklamaya baktığımızda bakanlık 23 bine yakın personel alımı istiyor. Mailye Bakanlığı'nın kaç personel için izin vereceği henüz bilinmiyor ancak gelecek ilanda ortalama 5 bin civarında zabıt ve icra katibi a lımı yapılması bekleniyor.

Zabıt katibi alımında başvuru şartları

Yapılacak 5 bin zabıt katibi alımında başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

- Türk vatandaşı olmak,

- KPSS'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, 

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
* Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

* Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

* Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

* Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır)

Başvuru ne zaman?

İlana başvurular 2024 KPSS'den sonra başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç